naar hoofdmenu

Renaissance Audio opdrachtmuziek

Beluister overige geluidsregistraties

 

Renaissance Audio

Download Mindful Timing:

Rechtsklik en kies 'Doel opslaan als'
(kies vervolgens de gewenste opslagmap op je PC)

 


Mindful Timing - Bijsluiter

Wat is het?
Mindful Timing is een serie van 26 MP3-bestanden. Mindful Timing is en blijft kostenloos beschikbaar voor een ieder. De bestanden zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met een timer. Dat kan op een PDA, Smartphone, Windows PC of Mac. Net wat jouw voorkeur heeft.

Waarbij helpt het je?
Aandacht - ook wel gewaarzijn genoemd - werkt bevrijdend. Alertheid of aandacht enerzijds en routinematig of 'blind', 'onwetend' of 'onbewust' handelen anderzijds zijn twee dingen die niet kunnen samengaan. Elk MP3-bestand helpt je om te ontwaken, om meer en meer wakker te zijn: Het maakt je bewust van de diverse patronen die aanwezig zijn in je dagelijkse functioneren (patronen in je denken, emoties, spreken, handelen).

Innerlijke vrijheid begint bij waarnemen, bij keuzeloos gewaarzijn, bij 'choiceless awareness'. Dat wil zeggen: Open waarneming, zonder vertekening of censuur, zonder voorkeur en afkeer. Dat werkt bevrijdend - je gaat meer vrijheid en regie in je dagelijks functioneren ervaren.

Zelfs al ben nog zo aware - lucky you! - dan zijn deze MP3-bestanden nog steeds bijzonder praktisch en vriendelijk - natuurlijk in combinatie met een timer. (Zie hieronder: De kracht van een timer).

Wèl ter ondersteuning van mindfulness-programma's - Níet ter vervanging ervan
De Mindful Timing-serie kan ingezet worden ter ondersteuning van dagelijkse Mindfulness-beoefening / training, zowel in formele zin (yoga, bodyscan, zitmeditatie) als in informele zin (alledaagse activiteiten). Naarmate je (be)oefening vordert zul je wellicht merken dat het onderscheid tussen 'formele' en 'informele' beoefening niet meer zo groot is als het leek toen je met (be)oefenen begon.

Voor de goede orde: De Mindful Timing-serie kan niet dienen ter vervanging van een Mindfulness-programma, laat staan ter vervanging van individuele therapie.

De kracht van een timer
De kracht van een timer zit 'm erin, dat je je aandacht éénpuntig kunt inzetten in het hier-en-nu, in de taak die je nu verricht. Daardoor kom je gemakkelijk in een flow waarin je optimaal en vrij van stress kunt functioneren.

Je timer is (een onderdeel van) je externe (dwz: ge-externaliseerde) geheugen. We leven in een informatie-samenleving. Als ons hoofd overloopt van reminders dan beschikken we niet langer over het vermogen onze aandacht voor 100 % te geven aan dat ene, datgene dat we in het hier-en-nu (privé of professioneel) verrichten.

Timergebruik helpt om ons hoofd iets 'leger' te krijgen waardoor onze aandachtscapaciteit meer ter beschikking komt voor de dingen waarvoor we die capaciteit in dit moment, in wat we feitelijk aan het doen zijn zo hard nodig hebben.

BEPALINGEN OMTRENT DOWNLOADEN VAN MINDFUL TIMING
De Mindful Timing-serie kan gratis gedownload worden vanaf www.renaissanceaudio.nl en vanaf www.zitteninaandacht.org. Commerciële exploitatie van of het vragen van een vergoeding voor de Mindful Timing-reeks is ten strengste verboden. Behoudens deze bepaling mag deze serie in ongewijzigde vorm verspreid worden met vermelding van de auteursrechten en deze bijsluiter.

Mindful Timing © Renaissance Audio & Zitten in Aandacht.org, Renaissance Producties, Patrick 'Pat' Smolders.

 

Nu vast twee fragmenten beluisteren:

 

Hieronder een selectie van de namen van 10 van de in totaal 26 mp3-bestanden, om je een vooraf indruk te vormen van het dagelijks gebruik ervan binnen je favoriete timer:

zitmeditatie begin
zitmeditatie einde
yoga-beoefening begin
yoga-beoefening einde
bodyscan begin
bodyscan einde
kort moment van aandacht
vitaminetijd
mindful diner
mindful joggen


 

Rechtsklik en kies 'Doel opslaan als'
(kies vervolgens de gewenste opslagmap op je PC)
Essentienaar hoofdmenu